Mehmet Akif Ersoy Mah .Günçiçek Sokak No: 10-12 A Arnavutköy,İstanbul,Türkiye

info@silcapsilikon.com
+90 212 538 0505

Silikon Nedir?

Silisyum yerkabuğunun % 25’ini meydana getiren, dünyada oksijenden sonra en bol bulunan elementtir. Doğada bulunan kristal şekline “kuvars” adı verilir. Silikon ise, doğada fazla miktarda bulunan bu elementin önemli bileşiklerinden biridir. Silikon yarı katı, yarı vazelin kıvamındadır. Yağ özelliği ve yanmaması nedeniyle, yüksek kaliteli makina yağı olarak kullanılır.

Silikon’a bu adı veren, İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Profesörlerinden Frederick Stanley Kipping’dir. Silikon’un ilginç nitelik ve karakteristikleri, silisyum atomunun çeşitli temel özelliklerinden kökenlidir. Simgesi (Si), atom ağırlığı 28.06 olan bu atom, atomik ağırlığı 12.01 olan karbon atomuyla kıyaslanabilir. Ancak karbon ve silisyum atomları değişik elektronik yapıdadır. Karbon atomunun altı, silisyum atomunun ise on dört elektronu vardır.

Silikon modern endüstride çok geniş ölçüde kullanılan ve büyük değer taşıyan bir materyaldir. Bu materyalin belirgin karakteristikleri arasında ilk planda söylenmesi gereken yüksek ısıya ve oksijene karşı direncidir.

Örneğin silikon di metilpolisiloksan’ı ele alalım. Bu silisyum bileşiği, silikon polimer zincirinde herhangi bir düzensizlik olmaksızın 360-400 Santigrad dereceye kadar ısıtılabilir. Silikon oksijen’e olduğu kadar ozon’a karşıda kararlılık gösterir. Genel olarak, metil esaslı tüm silikon bileşikleri ozon’a karşı sarsılmaz bir dirence sahiptir. Buna karşılık, fenif esaslı silikon bileşiklerinin ozon etkisine karşı kararlılık ve dirençleri farkedilir ölçüde düşüktür.

Silikon, yukarda belirtilen niteliklerinden dolayı yüksek ısınmaya maruz, ekzos ve benzeri çıkış borularının boyanmasında büyük önem taşır. Ayrıca, yüksek ısı etkisinde kalan, bilimsel amaçlarla kullanılan banyo kaplarının, küvetlerin yapımında ise yararlıdır. Daha yukarda değinmiş olduğumuz gibi, makinelerin kızan, yüksek ısı etkisindeki kısımlarında yağlama amacıyla’da silikondan yararlanılır.

Modern TV cihazlarında renkli görüntüler için gereken 30.000 volt, silikon esaslı izolasyon lastikleriyle kontrol altına alınabilir.