Mehmet Akif Ersoy Mah .Günçiçek Sokak No: 10-12 A Arnavutköy,İstanbul,Türkiye

info@silcapsilikon.com
+90 212 538 0505

Çerez Politikası

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK / ÇEREZ POLİTİKASI

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU     : SİLCAP SİLİKON MUTFAK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET     LİMİTED ŞİRKETİ       

 

MERSİS                          : 0770043913300018

 

İLETİŞİM                       : info@silcapsilikon.com

 

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Silcap Silikon Mutfak Malzemeleri San ve Tic Ltd Şti tarafından işletilen silcapsilikon.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 

1.     VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere silcapsilikon.com/kvkk  uzantısında yer alan Silcap Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI


İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin operasyonel, ticari ve İş Stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

 

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER


Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

2.     ÇEREZ POLİTİKASI


İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

·       İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

·       İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

·       İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

 

İŞLENEN VERİLERİNİZ

 

Çerez politikası kapsamında internet sitemiz üzerinden toplanan başlıca kullanıcı verileri aşağıda sıralanmıştır.

 

• Kimlik Bilgisi
• İletişim Bilgisi
• Kullanıcı Bilgisi
• Kullanıcı İşlem Bilgisi
• İşlem Güvenliği Bilgisi
• Finansal Bilgi
• Pazarlama Bilgisi
• Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ


Oturum Çerezleri (Session Cookies)


Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)


Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER


Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)


Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)


Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENMESİ


Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

AOL

Google Adwords

Google Analytics

Google Chrome

Internet Explorer

MozillaFirefox

Opera

Safari

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
 

Kişisel verileriniz silcapsilikon.com üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen sürelerde saklanacak ve bu süre sonunda imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu’nun yukarıda yazılı adresine fiziken veya noter kanalıyla yazılı olarak başvurarak veya yunus@silcapsilikon.com uzantılı Kayıtlı Elektronik Posta adresine Güvenli Elektronik İmzanız ile başvurarak kişisel verilerinizi işlenip, işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini isteme, KVKK m.7 de belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine çıkan sonuca itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, taleplerinizin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin şirket için ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen tarifedeki ücret alınabilir.

Silcap Silikon San. ve Tic. Ltd. Şti.